ממונה בטיחות – מה הוא באמת עושה?

ממונה בטיחות

ממונה בטיחות הוא אדם שמומחה בכל הקשור אל הבטיחות בארגון ומחוצה לו. תפקידו של מומחה זה הוא לייעץ לארגון/עסק בכל הקשור אל תקנות, תקנים וחוקים בתחום הבטיחות. בנוסף, הוא יסייע לקדם את תודעת הבטיחות בחברה ויעזור בכל הקשור אל תכנון, הקמה וניהול של מערך הבטיחות בארגון. ממונה בטיחות יכול לחלוש על תחומי בטיחות רבים, כמו למשל בדיקת מתקני ספורט, מתקנים מתנפחים, מתקני משחק וכושר, מחיצות חשמליות, מבדקי בטיחות במוסדות חינוכיים ועוד.

ממונה בטיחות – תחומי אחריות

  • חומרי בטיחות – מומחה זה אחראי לגבי תיעוד כל הקשור אל חומר הבטיחות.
  • הכשרה – הוא אחראי על הכשרה בתחום הבטיחות בארגון והפעלת נאמני בטיחות.
  • מדיניות בטיחות בארגון – הוא האדם שיעזור בקביעת מדיניות הבטיחות בארגון והפצתה.
  • חירום – ממונה בטיחות יהיה אחראי גם על הקמתו וניהולו של מערך חירום (כולל תרגילים לתרחישים שונים).
  • ניהול סיכונים בחברה – איתור סיכונים בארגון וקביעת אמצעים להפחתתם.

ניהול סיכונים ותכנית שנתית

ממונה בטיחות הוא האדם האחראי על איתור הסיכונים בארגון, איפיונם וקביעת אמצעים להפחתה של אותם סיכונים עד רמה קבילה. בנוסף, הוא יהיה זה שיקבע מי יהיה האחראי לביצוע צעדים אלו ומי יהיה אחראי על המעקב. במסגרת ניהול סיכונים בארגון ממונה הבטיחות יגדיר מהם אותם אמצעים פיזיים אותם יש להוסיף למערך הבטיחות של החברה . בנוסף, הוא זה שיספק הוראות בטיחות מדוייקות לכל תהליך ולכל מכונה בארגון והוא זה שיהיה אחראי לספק רשימת תיוג למטרת הדרכת העובדים על מכונות ספציפיות או תהליכים מסויימים באותו ארגון.

דבר נוסף עליו אחראי ממונה הבטיחות הוא כל הקשור אל בניית תכנית שנתית לניהול בטוח בארגון. תכנית זו תכלול תכנית מוגדרת ובה צעדים ברורים בכל הקשור אל ניהול הבטיחות בחברה, הגדרה מדויקת של  מבנה מערך הבטיחות, ניהול סיכונים, הדרכות בטיחות, בדיקות תקופתיות לחומרים ולציוד,  בדיקות רפואיות לעובדים, קביעת הרשאות וחידושן, נהלים, הוראות, תקציב מוגדר לתחום הבטיחות בארגון ועוד.

 

לסיכום, מומחה בטיחות חייב להיות בעל ידע עשיר בכל הקשור אל תחום הבטיחות וכמובן להיות מעודכן תמיד בכל השינויים, ההוספות והחידושים בתחום הבטיחות. בנוסף למיומנות, לניסיון ולעבודה הדקדקנית הכוללת את בניית מערך הבטיחות בחברה, ממונה הבטיחות חייב לוודא שמנהלי הארגון ועובדיו מודעים לחשיבות הבטיחות בארגון, דבר אותו ניתן לעשות על ידי העברת הדרכות למנהלים ולעובדים בתחום הבטיחות בחברה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *